Over de Gemeenschapsveiling Cultura

Een stuk over de historie van Veiling Cultura

De aanzet tot het organiseren van een veiling ontstond vanuit muziekvereniging Excelsior. Deze vereniging wilde nieuwe uniformen aanschaffen, maar de vraag was hoe men dat kon financieren. Het plan werd geopperd een veiling te gaan houden, maar dan niet alleen ten bate van Excelsior, maar ook ten behoeve van andere sport-, muziek- en zangverenigingen.

Op 8 november 1965 werd de eerste commissie benoemd, bestaande uit: voorzitter Thomas Blom (voetbal), secretaris Klaas Prikkel (Stichting Sport en Cultuur), penningmeester Henk Tuytel (Excelsior), Vok Singer (AGK), Jaap van de Gruiter (Andijker Toneel), Siem Dijkman (Turnlust), Simon Droog (OCB) en Cees van Lubek (DBSG). Er moest nog een keer extra vergaderd worden om te bespreken of oost en west samen de veiling zouden gaan organiseren; het werd dus samen.

Op 29 november 1965 was er een bijeenkomst met afgevaardigden van verschillende verenigingen. Op deze avond stelden zich 32 personen beschikbaar om met een lijst langs de huizen te gaan om een bijdrage te vragen voor de te houden veiling. De wijken werden verdeeld en met veel enthousiasme ging iedereen op weg.

22 januari 1966 is de eerste veiling gehouden; er werd begonnen om 19.00 uur en het duurde tot 01.00 uur. Met een opbrengst van ongeveer 21.000 gulden; een flink bedrag voor die tijd. In eerste instantie werd besloten de eventuele baten onder te brengen bij de verenigingen OCB en Stichting Sport en Cultuur, maar gezien het bedrag werd besloten de gelden te laten beheren door de veilingcommissie zelf en dat die commissie, gezamenlijk met de dagelijks besturen van OCB en Stichting Sport en Cultuur, ervoor zou zorgen dat de opbrengst een goede bestemming krijgt.

Gezien het resultaat van de veiling en het feit dat binnen de verenigingen nog steeds diverse wensen leefden, werd besloten de veiling jaarlijks voort, waarbij "we niet ieder jaar moeten rekenen op weer zo een mooi bedrag" aldus de voorzitter.

De volgende veiling werd gehouden op vrijdag 7 april 1967 in Cultura. Met een opbrengst van 16.500 gulden was die ook weer zeer geslaagd. Vanaf dit moment wordt de veiling steeds in april gehouden.

Op de veilingavond wordt steevast toezicht gehouden door de plaatselijke notaris die, zoals gebruikelijk bij gemeenschapsveilingen, pro deo de diensten verleent.

Er zijn in de jaren erna natuurlijk de nodigen bestuurswisselingen geweest, maar opvallend is dat het merendeel van de bestuursleden vele jaren zitting hebben gehouden in het bestuur, wat ook nu nog zo is. Ieder ziet het belang in van de steun van de veiling aan de verenigingen en doet het nog steeds met veel enthousiasme.

Op 24 juni 1977 is het Veiling-comite over gegaan in een stichtingsvorm, de naam werd Stichting Gemeenschapsveiling Cultura. Daarbij werd een Raad van Toezicht gevormd door afgevaardigden van OCB en Stichting Sport en Cultuur.

Het bestuur bestaat nog steeds uit afgevaardigden van verschillende verenigingen en heeft een Raad van Toezicht, waar nog steeds afgevaardigden van OCB en Stichting Sport en Cultuur in zitten. Gezamenlijk wordt besloten of, en met welk bedrag, de aanvragen van de verenigingen worden gehonoreerd.